Orthomoleculaire geneeskunde en Psycho Neuro Immunologie

WAT IS ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE

Dit is het toedienen/innemen van de juiste bouwstoffen (= moleculen), t.w. vitaminen, mineralen en spoorelementen op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden. Door de juiste bouwstoffen is er voldoende energie op celniveau beschikbaar, waardoor er een gezond geestelijk en lichamelijk evenwicht is.

Een tekort aan energie geeft klachten en/of ziekten.

orthomoleculaire geneeskunde

WAT IS klinische PSYCHO-NEURO-IMMUNOLOGIE:

De klinische Psycho Neuro Immunologie (kPNI) is de toepasbare wetenschap die uitgaat van de samenhang tussen alle organen, psyche, zenuwstelsel, hormonen, immuunsysteem en haar wisselwerking op de mens en zijn omgeving. Daarbij houden wij rekening met onze genen en de evolutie.

PSYCHO- NEURO-IMMUNOLOGIE achterhaalt de oorzaak van de klacht/ziekte en ondersteunt deze met orthomoleculaire – en kruidengeneeskunde (fythotherapie)

Door tekort aan energie ontstaat er miscommunicatie tussen genen en een of meerdere hieronder genoemde systemen. Het gevolg is ziekte.

Een juiste energie verdeling is de bron van onze gezondheid!